เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชการเฉลิมกาญจนาเป็นวารสารวิชาการ ที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์บทความ ทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีการตีพิมพ์บทความในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Announcements

เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

2023-04-08

เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 9 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2566

Read more about เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา

เผยแพร่แล้ว: 2023-11-03

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ