กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy