กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบการพยากรณ์การซื้อขายราคาทองรูปพรรณด้วยตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy